Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych  Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej dysponuje nowoczesnym mobilnym laboratorium diagnostycznym umożliwiającym dokonanie szeregu specjalistycznych badań bezpośrednio u klienta. Przy użyciu aparatury pomiarowej zainstalowanej w samochodzie oraz aparatury stanowiącej wyposażenie stacjonarnego laboratorium wysokonapięciowego wykonujemy następujące badania diagnostyczne:

 • Ocena zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej przy wykorzystaniu metody opartej na analizie odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości (FDS – Frequency Domain Spectroscopy) [więcej]
 • Ocena zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej transformatora przy użyciu miernika napięcia powrotnego (RVM - Recovery Voltage Method) [więcej]
 • Pomiar zawartości wody w izolacji celulozowej oraz w oleju w oparciu o reakcję Karla Fischera [więcej]
 • Badanie układów izolacyjnych z użyciem spektroskopii dielektrycznej przy wysokim napięciu z możliwością wyznaczania współczynnika strat dielektrycznych (50 Hz) oraz tangensa kąta strat i pojemności w zakresie częstotliwości 0,001 – 100Hz.[więcej]
 • Detekcja, identyfikacja, lokalizacja i monitoring on-line wyładowań niezupełnych występujących w izolacji urządzeń elektroenergetycznych metodą emisji akustycznej [więcej]
 • Pomiar wyładowań niezupełnych występujących w izolacji urządzeń elektroenergetycznych przy wykorzystaniu metody elektrycznej [więcej]
 • Detekcja odkształceń uzwojeń transformatora przy wykorzystaniu odpowiedzi częstotliwościowej (FRA – Frequency Response Analysis) [więcej]
 • Analiza gazów rozpuszczonych w oleju ( Dissolved Gas Analysis - DGA) [więcej]
 • Pomiary termowizyjne pozwalające określić rozkład temperatury w urządzeniu lub osprzęcie elektroenergetycznym [więcej]
 • Pomiary rezystancji izolacji [więcej]
 • Pomiary natężenia pola elektrycznego i magnetycznego [więcej]
 • Pomiary zakłóceń radioelektrycznych [więcej]
 • Pomiary średniego stopnia polimeryzacji papieru [więcej]
 • Pomiary liczby kwasowej oleju [więcej]
 • Spektrofotometria [więcej]