NASZE NAJNOWSZE PUBLIKACJE Z DZIEDZINY DIAGNOSTYKI TRANSFORMATORÓW

 1. Ekanayake Chandima, Gubanski Stanisław M., Graczkowski Andrzej, Walczak Krzysztof, Frequency Response of Oil Impregnated Pressboard and Paper Samples for Estimating Moisture in Transformer Insulation, IEEE Transactions on Power Delivery. - 2006, Vol. 21, No. 3, s. 1309-1317
 2. Blennow J., Ekanayake C.,Walczak Krzysztof, Garcia B., Gubanski S.M. Field experiences with measurements of dielectric response in frequency domain for power transformer diagnostics: IEEE Transactions on Power Delivery. - 2006, Vol. 21, Iss. 2, s. 681-688
 3. Przybyłek Piotr. Weryfikacja i korekta metod fizykochemicznych wykorzystywanych do wyznaczania zawartości wody w papierze izolacyjnym, Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje. - 2006, Nr 1, s. 208-211, Ogólnopolskie Sympozjum : Inżynieria Wysokich Napięć IWN 2006, 8-10 maja 2006, Poznań - Będlewo
 4. Gielniak Jarosław, Walczak Krzysztof. Influence of oil parameters and pressboard mass density on dielectric response of oil-papers insulating system, Scientific Papers of the Institute of Electrical Engineering Fundamentals of the Wrocław University of Technology. - 2007, nr46, s.118-121, III International Conference on Advantages in Processing Testing and Application of Dielectric Materials : APTADM 2007,Wrocław, 26-28 września 2007
 5. Gielniak Jarosław, Graczkowski Andrzej, Gubański Stanisław, Morańda Hubert, Mościcka-Grzesiak Hanna, Walczak Krzysztof. Influence of thermal aging process on dielectric response of oil-papers insulation, Scientific Papers of the Institute of Electrical Engineering Fundamentals of the Wrocław University of Technology. - 2007, nr46, s.113-117 ,III International Conference on Advantages in Processing Testing and Application of Dielectric Materials : APTADM 2007,Wrocław, 26-28 września 2007
 6. Graczkowski Andrzej, Walczak Krzysztof, Gielniak Jarosław, Ekanayake C., Gubański S., Mościcka-Grzesiak Hanna. Analiza częstotliwościowa parametrów dielektrycznych jako narzędzie diagnostyczne materiałów na przykładzie układu izolacyjnego papier-olej, Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. - 2006, nr 18(44), s. 37-40, VI Konferencja Naukowa : Postępy w Elektrotechnologii, Jamrozowa Polana, 20-22 września 2006 r.
 7. Morańda Hubert, Mościcka-Grzesiak Hanna, Gielniak Jarosław, Neumann Stanisław R., Przybyłek Piotr, Walczak Krzysztof, Sikorski Wojciech, Siodła Krzysztof, Staniek Paweł. Bubble effect - powstawanie i monitorowanie, Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje. - 2006, Nr 1, s. 166-169, VIII Ogólnopolskie Sympozjum : Inżynieria Wysokich Napięć IWN 2006, 8-10 maja 2006, Poznań - Będlewo
 8. Mościcka-Grzesiak Hanna, Nadolny Zbigniew, Graczkowski Andrzej, Walczak Krzysztof, Gielniak Jarosław, Przybyłek Piotr, Niezawodna diagnostyka wysokonapięciowej izolacji transformatorów dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu energetycznego, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka. - 2006, Z. 51, s. 7-24
 9. Gielniak Jarosław, Graczkowski Andrzej, Morańda Hubert, Walczak Krzysztof, Ossowski Marek, Szymański Jarosław, Przybyłek Piotr, Bródka Bolesław, Mościcka-Grzesiak Hanna, Tatarski Lech, Bandosz Narcyz.Ocena zawilgocenia izolacji transformatorów energetycznych, Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje. - 2006, Nr 1, s. 84-87 ,VIII Ogólnopolskie Sympozjum : Inżynieria Wysokich Napięć IWN 2006, 8-10 maja 2006, Poznań - Będlewo
 10. Walczak Krzysztof, Graczkowski Andrzej, Gielniak Jarosław, Morańda Hubert, Mościcka-Grzesiak Hanna, Ekanayake C., Gubański Stanisław. Odpowiedź dielektryczna częstotliwościowa próbek celulozowych w różnym stopniu zawilgocenia i zestarzonych, Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje. - 2006, Nr 1, s. 264-267, VIII Ogólnopolskie Sympozjum : Inżynieria Wysokich Napięć IWN 2006, 8-10 maja 2006, Poznań - Będlewo
 11. Graczkowski Andrzej, Gielniak Jarosław, Przybyłek Piotr, Szymański Jarosław, Walczak Krzysztof, Neuman Stanisław R. Porównanie wyników oceny zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej uzyskanych przy użyciu metod fizykochemicznych i opartych na odpowiedzi dielektrycznej, Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje. - 2006, Nr 1, s. 95-98 ,VIII Ogólnopolskie Sympozjum : Inżynieria Wysokich Napięć IWN 2006, 8-10 maja 2006, Poznań - Będlewo
 12. Gielniak Jarosław, Graczkowski Andrzej, Walczak Krzysztof, Morańda Hubert, Szymański J., Bródka B., Ossowski M., Przybyłek P., Nadolny Zbigniew, Mościcka-Grzesiak Hanna, Tatarski L., Bandosz N.,Wykorzystanie odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości w ocenie zawilgocenia izolacji transformatorów energetycznych, Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. - 2006, nr 18(44), s. 73-76, VI Konferencja Naukowa : Postępy w Elektrotechnologii, Jamrozowa Polana, 20-22 września 2006 r.
 13. Walczak Krzysztof, Graczkowski Andrzej, Gielniak Jarosław, Gubański J., Mościcka-Grzesiak Hanna, Assessment of insulation state of power transformer after 35 years of operation using different diagnostic methods, W: Proc. XIVth International Symposium on High Voltage Engineering, Beijing, China, 2005, 2005. - Paper 422, G-086
 14. Gielniak Jarosław, Ossowski M., Dielctric response of oil-paper insulation system soft large moisture and temperature inhomogenity, W: Proc. XIVth International Symposium on High Voltage Engineering, Beijing, China, 2005, 2005. - Paper 447, G-111
 15. Gielniak Jarosław, Ekanayake C., Walczak Krzysztof, Graczkowski Andrzej, Gubański S., Dielectric responses of new and aged transformer pressboard in dry and wet states, W: Proc. International Symposium on Electrical Insulating Materials ISEIM 2005, Kitakyushu (Japan),
 16. Gielniak Jarosław, Graczkowski Andrzej, Morańda Hubert, Mościcka-Grzesiak Hanna, Ossowski M., Przybyłek P., Walczak Krzysztof, Bródka B., Evaluation of moisture content in oil-paper insulation of test transformers using dielectric response methods and physico-chemical analysis, W: Proc. XIVth International Symposium on High Voltage Engineering, Beijing (China), 2005, 2005. - Paper 421, G-085
 17. Walczak Krzysztof, Graczkowski K., Gielniak Jarosław, Neumann S., Gubański S., Mościcka-Grzesiak Hanna, Ocena stopnia zdegradowania izolacji transformatora energetycznego przeznaczonego do kapitalnego remontu przy użyciu różnych metod diagnostycznych, W: Materiały X Sympozjum Naukowo-Technicznego nt. Problemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia : EUI'2005, Krynica, 2005, 2005. - S. 287-290
 18. Gielniak Jarosław, Graczkowski Andrzej, Mościcka-Grzesiak Hanna, Nadolny zbigniew, Ossowski M., Przybyłek P., Walczak Krzysztof, Ocena zawilgocenia izolacji papier-olej transformatorów energetycznych z wykorzystaniem metod polaryzacyjnych oraz fizykochemicznych, W: Materiały X Sympozjum nt. Problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych Wysokiego Napięcia EUI'2005, Krynica, 2005, 2005. - S. 112-115
 19. Gielniak Jarosław, Morańda Hubert, Neumann S., Ossowski M., Przybyłek P., Walczak Krzysztof, Mościcka-Grzesiak Hanna.Warunki wystąpienia "bubble effect" w transformatorze o izolacji papierowo-olejowej, Energetyka : Zeszyt Tematyczny. - 2005, VI, s. 120-122
 20. Bródka B., Gielniak Jarosław, Walczak Krzysztof. Analiza tg [delta] w funkcji częstotliwości traktowanego jako kryterium diagnostyczne układu izolacyjnego, Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje. - 2004, Nr 1, s. 30-33
 21. Gielniak Jarosław, Graczkowski Andrzej, Morańda Hubert, Mościcka-Grzesiak Hanna, Ossowski Marek, Przybyłek Piotr, Walczak Krzysztof, Dependence of dielectric response on operating time in test transformers, Scientific Papers of the Institute of Electrical Engineering Fundamentals of the Wrocław University of Technology. Conferences. - 2004, No.15(40), s. 70-76, APTADM'2004 : II International Conference : On Advances in Processing Testing and Application of Dielectric Materials, Wrocław, September, 15-17, 2004
 22. Subocz Jan, Gielniak Jarosław, Ossowski Marek, Walczak Krzysztof, Dielectric response of paper-oil insulation of power transformers, Scientific Papers of the Institute of Electrical Engineering Fundamentals of the Wrocław University of Technology. Conferences. - 2004, No.15(40), s. 102-105, APTADM'2004 : II International Conference : On Advances in Processing Testing and Application of Dielectric Materials, Wrocław, September, 15-17,
 23. Gielniak Jarosław, Przybyłek Piotr, Mościcka-Grzesiak Hanna, Influence of insulating oil volume on breakdown bridge resistance, Scientific Papers of the Institute of Electrical Engineering Fundamentals of the Wrocław University of Technology. Conferences. - 2004, No.15(40), s. 91-94, APTADM'2004 : II International Conference : On Advances in Processing Testing and Application of Dielectric Materials, Wrocław, September, 15-17,
 24. Sikorski W., Ziomek W., Kuffel J., Siodła K..: Recognition of partial discharge sources in power transformers using acoustic emission method with advanced signal processing, IEEE Transactions on Power Delivery (w druku)
 25. Sikorski W., Siodła K.,: Acoustic emission of partial discharges generated in post insulator with a gas void as a defect, Second International Conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Materials, Wrocław, Septem-ber 15-17, 2004
 26. Sikorski W., Morańda H., Siodła K.,: Identification of pd sources using acoustic method and artificial neural network, 12 Workshop on High Voltage Engineering, Lübbenau/Spreewald, September 20-24, 2004
 27. Sikorski W., Przybyłek P.: The possibility of moisture content estimation in transformer oil using microwave method, The 14th International Symposium on High Voltage Engineering, Beijing, China, August 25-29, 2005
 28. Sikorski W., Siodła K.:, Identification of partial discharge sources in high voltage insulating systems using acoustic emission method, The 14th Interna-tional Symposium on High Voltage Engineering, Beijing, China, August 25-29, 2005
 29. Sikorski W., Siodła K.,: Identyfikacja źródeł wyładowań niezupełnych występujących w transformatorach energetycznych na podstawie analizy sygnałów emisji akustycznej, VIII Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć, Poznań-Będlewo, 8-10 maja 2006
 30. Sikorski W., Staniek P., Walczak K.: Joint UHF/AE method of partial discharges detection and indentification, International Conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Materials APTADM’2007, Wrocław 2007
 31. Sikorski W., Siodła K., Staniek P.: On-line monitoring system of partial discharges occurring in power transformer insulation using acoustic emission, The 15th International Symposium on High Voltage Engineering, Ljubljana, Slovenia, 2007
 32. Ziomek Waldemar, Sikorski Wojciech, Kuffel Edmund, Staniek Paweł, Siodła Krzysztof. Location and recognition of partial discharge sources in a power transformer using advanced acoustic emission method, IX Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć, Poznań-Będlewo 2008
 33. Łopatkiewicz Radosław, Nadolny Zbigniew. Pole temperaturowe na powierzchni wysokonapięciowego transformatora elektroenergetycznego, IX Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć, Poznań-Będlewo 2008 [PDF]
 34. Łopatkiewicz Radosław, Nadolny Zbigniew. Temperature field on high voltage power transformer. 14 Workshop on High Voltage Engineering, Dymaczewo/Poznań, September 22-26, 2008