Ocena zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej transformatora metodą FDS (Frequency Response Analysis)
dr inż. Andrzej Graczkowski
tel. (+48) 061 665 20 18
tel. (+48) 692 809 195
email: andrzej.graczkowski@put.poznan.pl


Ocena zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej transformatora metodą RVM (Recovery Voltage Method)
dr inż. Jarosław Gielniak
tel. (+48) 061 665 27 97
tel. (+48) 502 177 880
email: jaroslaw.gielniak@put.poznan.pl


Pomiar zawartości wody w oleju metodą Karla-Fischera
dr inż. Piotr Przybyłek
tel. (+48) 061 665 20 18
tel. (+48) 609 310 690
email: piotr.przybylek@put.poznan.pl


Spektroskopia dielektryczna - wyznaczanie współczynnika strat dielektrycznych oraz tangensa kąta strat i pojemności
dr inż. Andrzej Graczkowski
tel. (+48) 061 665 20 18
tel. (+48) 692 809 195
email: andrzej.graczkowski@put.poznan.pl


Pomiar wyładowań niezupełnych (detekcja, identyfikacja i lokalizacja) metodą emisji akustycznej i metodą wysokiej częstotliwości (HF) (on-line)
dr inż. Wojciech Sikorski
tel. (+48) 061 665 20 35
tel. (+48) 691 843 850
email: wojciech.sikorski@put.poznan.pl


Instalacja systemu monitoringu on-line wyładowań niezupełnych na transformatorze energetycznym (moniotoring krótko- lub długookresowy)
dr inż. Wojciech Sikorski
tel. (+48) 061 665 20 35
tel. (+48) 691 843 850
email: wojciech.sikorski@put.poznan.pl


Pomiar wyładowań niezupełnych (detekcja i identyfikacja) metodą elektryczną (off-line)
dr hab. inż. Hubert Morańda
tel. (+48) 061 665 22 72
tel. (+48) 607 324 878
email: hubert.moranda@put.poznan.pl


Detekcja odkształceń uzwojeń transformatora metodą FRA/SFRA
dr hab. inż. Hubert Morańda
tel. (+48) 061 665 22 72
tel. (+48) 607 324 878
email: hubert.moranda@put.poznan.pl


Analiza gazów rozpuszczonych w oleju - DGA
dr inż. Krzysztof Walczak
tel. (+48) 061 665 27 97
tel. (+48) 609 476 453
email: krzysztof.walczak@put.poznan.pl


Termowizja
dr hab. inż. Zbigniew Nadolny, prof. PP
tel. (+48) 061 665 27 97
tel. (+48) 607 559 474
email: zbigniew.nadolny@put.poznan.pl


Pomiar liczby kwasowej oleju
dr inż. Piotr Przybyłek
tel. (+48) 061 665 20 18
tel. (+48) 609 310 690
email: piotr.przybylek@put.poznan.pl


Pomiar stopnia polimeryzacji izolacji papierowej
dr inż. Piotr Przybyłek
tel. (+48) 061 665 20 18
tel. (+48) 609 310 690
email: piotr.przybylek@put.poznan.pl


Pomiar natężenia pola elektrycznego i magnetycznego oraz poziomu zakłóceń radioelektrycznych
dr hab. inż. Zbigniew Nadolny, prof. PP
tel. (+48) 061 665 27 97
tel. (+48) 607 559 474
email: zbigniew.nadolny@put.poznan.pl


Spektrofotometria w ultrafiolecie, świetle widzialnym i w bliskiej podczerwieni
dr inż. Bolesław Bródka
tel. (+48) 061 665 27 97
tel. (+48) 607 559 474
email: boleslaw.brodka@put.poznan.pl