Termowizja
dr hab. inż. Zbigniew Nadolny, prof. PP
tel. (+48) 61 665 22 79
tel. (+48) 607 559 474
email: zbigniew.nadolny@put.poznan.pl


Pomiar natężenia pola elektrycznego i magnetycznego oraz poziomu zakłóceń radioelektrycznych
dr hab. inż. Zbigniew Nadolny, prof. PP
tel. (+48) 61 665 22 79
tel. (+48) 607 559 474
email: zbigniew.nadolny@put.poznan.pl


Ocena zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej transformatora metodą FDS (Frequency Response Analysis)
dr hab. inż. Jarosław Gielniak, prof. PP
tel. (+48) 61 665 20 24
tel. (+48) 502 177 880
email: jaroslaw.gielniak@put.poznan.pl


Ocena zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej transformatora metodą RVM (Recovery Voltage Method)
dr hab. inż. Jarosław Gielniak, prof. PP
tel. (+48) 61 665 20 24
tel. (+48) 502 177 880
email: jaroslaw.gielniak@put.poznan.pl


Ocena zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej transformatora metodą PDC (Polarization and Depolarization Current)
dr hab. inż. Jarosław Gielniak, prof. PP
tel. (+48) 61 665 20 24
tel. (+48) 502 177 880
email: jaroslaw.gielniak@put.poznan.pl


Pomiar zawartości wody w oleju metodą Karla-Fischera
dr hab. inż. Piotr Przybyłek, prof. PP
tel. (+48) 61 665 20 18
tel. (+48) 609 310 690
email: piotr.przybylek@put.poznan.pl


Spektroskopia dielektryczna - wyznaczanie współczynnika strat dielektrycznych oraz tangensa kąta strat i pojemności
dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. PP
tel. (+48) 61 665 27 97
tel. (+48) 609 476 453
email: krzysztof.walczak@put.poznan.pl


Detekcja i lokalizacja wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej (EA), metodą wysokiej częstotliwości (HF) i ultrawysokiej częstotliwości (UHF)
dr inż. Wojciech Sikorski
tel. (+48) 61 665 20 35
tel. (+48) 691 843 850
email: wojciech.sikorski@put.poznan.pl


Monitoring on-line wyładowań niezupełnych
dr inż. Wojciech Sikorski
tel. (+48) 61 665 20 35
tel. (+48) 691 843 850
email: wojciech.sikorski@put.poznan.pl


Pomiar wyładowań niezupełnych metodą elektryczną PN-EN 60270
dr hab. inż. Hubert Morańda, prof. PP
tel. (+48) 61 665 26 22
tel. (+48) 607 324 878
email: hubert.moranda@put.poznan.pl


Detekcja odkształceń uzwojeń transformatora metodą FRA/SFRA
dr hab. inż. Hubert Morańda
tel. (+48) 61 665 26 22
tel. (+48) 607 324 878
email: hubert.moranda@put.poznan.pl


Analiza gazów rozpuszczonych w oleju - DGA
dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. PP
tel. (+48) 61 665 27 97
tel. (+48) 609 476 453
email: krzysztof.walczak@put.poznan.pl


dr hab. inż. Piotr Przybyłek, prof. PP
tel. (+48) 61 665 20 18
tel. (+48) 609 310 690
email: piotr.przybylek@put.poznan.pl


Pomiar stopnia polimeryzacji izolacji papierowej
dr hab. inż. Piotr Przybyłek, prof. PP
tel. (+48) 61 665 20 18
tel. (+48) 609 310 690
email: piotr.przybylek@put.poznan.pl


Spektrofotometria w ultrafiolecie, świetle widzialnym i w bliskiej podczerwieni
dr hab. inż. Piotr Przybyłek, prof. PP
tel. (+48) 61 665 20 18
tel. (+48) 609 310 690
email: piotr.przybylek@put.poznan.pl