POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI

Dokonujemy pomiarów rezystancji izolacji, zarówno na obiektach w terenie, jak i na próbkach w laboratorium. Posiadamy wiele przyrządów pomiarowych, o różnych parametrach, które stosujemy w zależności od aktualnych potrzeb.

Przenośny miernik cyfrowy UNILAP ISO 5kV, umożliwia pomiar rezystancji izolacji w ternie (rys. 1). Miernik wyposażony jest w zestaw akumulatorów zasilających, zasilacz służący do ładowania akumulatorów, ekranowane przewody pomiarowe, specjalistyczne oprogramowaniem, do potrzeb badawczych. Badania laboratoryjne mogą obejmować pomiary rezystywności skrośnej i powierzchniowej, współczynnika absorpcji dielektrycznej oraz wskaźnika polaryzacji. Miernik UNILAP ISO 5kV posiada cztery ustalone napięcia pomiarowe (0,5 kV, 1kV, 2,5kV, 5kV) oraz zakres zmienny od 250V do 5kV z przyrostami co 50 V. Napięcie pomiarowe jest generowane przez sterowany mikroprocesorem przekształtnik analogowo – cyfrowy.

Rys.1.Cyfrowy miernik izolacji UNILAP 5kVwraz z wbudowanym interfejsem RS 232 oraz zestawem akumulatorów zasilających w obudowie kompaktowej

Do pomiaru rezystancji Mobilne Laboratorium Diagnostyki Transformatorów wykorzystuje również megaomometr Danbridge DB621 firmy Dansystem oraz elektrometr 6517A firmy KEITHLEY. Zaletą megaomomoerza Danbridge DB621 (rys. 2) jest wysoki zakres napięciowy (możliwość dokonywania pomiaru przy napięciu do 5kV) oraz wysoki zakres pomiarowy (do 2 x 10e+15 Ω).

Rys.2. Megaomometrem Danbridge DB621 firmy Dansystem

Z elektrometr 6517A firmy KEITHLEY (rys. 3) to wysokiej klasy urządzenie wyposażone w specjalną celę pomiarową, umożliwia pomiar prądów w zakresie 1fA- 20mA przy napięciu 1kV. Oznacza to, że istnieje możliwość pomiaru rezystancji aż do 10e+16 Ω.

Rys. 3. Elektrometr 6517A firmy KEITHLEY