POMIAry natĘŻENIA POLA ELEKTRYCZNEGO
I MAGNETYCZNEGO

Dysponujemy szerokopasmowym miernikiem natężenia pola elektrycznego i magnetycznego oraz zestawem sześciu sond (rys. 1).

Rys.1. Szerokopasmowy miernik natężenia pola elektrycznego i magnetycznego wraz z sondą pomiarową

Na rysunku 2 przedstawiono przykładowe rozkłady natężenia pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz pod napowietrznymi liniami wysokiego napięcia 100, 220 i 400 kV (rys. 3), pod środkiem przęsła. Jak widać na rysunku, w żadnym przypadku nie została przekroczona wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz dla ekspozycji środowiskowej, obowiązująca w Polsce, równa 10 kV/m.

Rys. 2. Przykładowe rozkłady natężenia pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz pod napowietrznymi liniami wysokiego napięcia 110, 220 i 400 kV pod środkiem przęsła


Rys. 3. Linie wysokiego napięcia, pod którymi przeprowadzono pomiary