WYBRANE PROJEKTY ORAZ UMOWY DOTYCZĄCE DIAGNOSTYKI TRANSFORMATORÓW

1. Reliable diagnostics of HV transformer insulation for safety assurance of power transmission system REDIATOOL - międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach 5PR;


Numer projektu: NNE5-2001-472;
Koordynator: H. Mościcka-Grzesiak;
Menedżer techniczny: Z. Nadolny;
Skład konsorcjum:

  • Politechnika Poznańska,
  • PSE-Zachód,
  • Zakłady Produkcyjno-Remontowe Energetyki CZERWONAK,
  • Uniwersytet w Stuttgarcie,
  • RWE – Niemcy,
  • Uniwersytet w Goeteborgu, - Vattenfall – Szwecja,

Projekt finansowany przez Komisję Europejską; Realizacja: od 01.02.2003 do 31.01.2006.

2. Centre of excellence in generation, transmission and distribution of electric energy GETRADEE - międzynarodowy projekt realizowany w ramach 5PR;


Numer projektu: NNE5-2002-15;
Koordynator: H. Mościcka-Grzesiak;
Menedżer techniczny: K. Siodła;
Projekt finansowany przez Komisję Europejską;
Realizacja: od 01.01.2003 do 31.12.2005.

3. Odpowiedź dielektryczna układów izolacyjnych o znacznym stopniu niejednorodności – projekt badawczy;

Numer projektu: 3 T10A 023 27;
Kierownik projektu: H. Mościcka-Grzesiak;
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
Realizacja: od 27.09.2004 do 26.09.2006.

4. Efekt termiczny w izolacji papierowo-olejowej – projekt badawczy promotorski;

Numer projektu: 3 T10A 023 30;
Główny realizator: P. Przybyłek;
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
Realizacja: od 26.04.2006 do 25.10.2007.

5. Monitoring wyładowań niezupełnych w wysokonapięciowych transformatorach energetycznych przy wykorzystaniu metody emisji akustycznej – projekt badawczy rozwojowy;

Numer projektu: R01 057 03;
Kierownik projektu: K. Siodła;
Realizatorzy projektu:

  • Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej,
  • PSE-Zachód.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
Realizacja: od 01.11.2007 do 31.10.2010.

6. Doposażenie laboratorium diagnostyki wysokonapięciowych transformatorów energetycznych – dotacja na inwestycję aparaturową;

Numer projektu: 5548/IA/136/2007;
Kierownik projektu: H. Mościcka-Grzesiak;
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
Realizacja: 2007-2008.

7. Umowa o współpracy między PSE-Operator a Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej;

Numer umowy: BK/W/008/R/2007;
Data zawarcia umowy: 26.02.2007;

8. Umowa między firmą VOLTEON S.A. (obecnie ELTEL Networks Rzeszów S.A.) a Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej dotycząca Badania zawilgocenia izolacji celulozowej transformatorów z wykorzystaniem metod opartych na analizie odpowiedzi dielektrycznej ( badaniom poddawane są transformatory sieciowe należące do PSE);

Numer umowy: TE/15/03/2007;
Data zawarcia umowy: 16.03.2007;
Kierownik prac: H. Mościcka-Grzesiak.