WYSOKONAPIĘCIOWA SPEKTROSKOPIA DIELEKTRYCZNA - POMIARY STRAT DIELEKTRYCZNYCH I POJEMNOŚCI UKŁADÓW IZOLACYJNYCH PRZY WYSOKIM NAPIĘCIU

Stan izolacji wysokonapięciowej jest często szacowany na podstawie normatywnych pomiarów strat dielektrycznych oraz pojemności przy wysokim napięciu.

Posiadamy przez nas, unikalny wzmacniacz wysokiego napięcia VAX-230 umożliwia pomiary tych wielkości, zarówno przy częstotliwości sieciowej (50 Hz) jak i przy innych częstotliwościach z zakresu od 0,001 Hz do 100 Hz. Daje to możliwość przeprowadzenia zarówno tradycyjnych badań normatywnych, jak i rozszerzonej diagnostyki izolacji, obejmującej pomiary w szerokim spektrum napięcia i częstotliwości.


Rys. 1. Stosowany przez Mobilne Laboratorium Diagnostyki Transformatorów nowoczesny układ do wysokonapięciowej spektroskopii dielektrycznej (pomiary strat dielektrycznych i pojemności układów izolacyjnych przy wysokim napięciu)

Wzmacniacz współpracuje z systemami pomiarowym IDAX-300 oraz IDA-200.

Zastosowanie:

  • pomiary normatywne współczynnika strat dielektrycznych i pojemności (przepusty, izolacja główna transformatora, inne układy izolacyjne),
  • rozszerzona diagnostyka obejmująca analizę efektów nieliniowych (izolacja w złym stanie wykazuje, zazwyczaj, wyraźną zależność parametrów dielektrycznych od napięcia)
  • rozszerzona diagnostyka kabli – wykrywanie drzewienia wodnego na podstawie pomiarów w szerokim spektrum częstotliwości i napięcia.

Najważniejsze parametry wzmacniacza VAX-230:

  • napięcie pomiarowe do 30 kV (wartość szczytowa),
  • częstotliwość napięcia pomiarowego od 0,001 Hz do 100 Hz,
  • pojemność obiektu od 10 mF,
  • prąd do 40 mA.