TERMOWIZJA

Dysponujemy kamerą termowizyjną VIGO V-20 (rys. 1). Zestaw pomiarowy wyposażony jest w oprogramowanie, pozwalające na akwizycję i analizę danych pomiarowych. Kamera wyposażona jest we wskaźnik laserowy, pozwalający wybrać środek skanowanego obrazu.

Rys. 1. Kamera termowizyjna VIGO V-20

Kamera charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

  • zakres mierzonej temperatury: - od -10°C do +50°C (dokładność termiczna 0,05°C); od +50°C do +200°C (dokładność termiczna 0,5°C),
  • rozdzielczość graficzna 240 razy 240 punktów,
  • zakres mierzonego promieniowania podczerwonego 7÷13 µm,
  • kąt rejestracji obrazu 30° w pionie i 30° w poziomie,
  • szybkość skanowania całego obrazu 27 s, szybkość skanowania pojedynczej linii 7,2 ms - niewielkie wymiary i masa.

Na rysunkach 2 i 3 przedstawiono termogramy transformatorów energetycznych otrzymane z kamery termowizyjnej, oraz zdjęcia obrazów odpowiadające tymże termogramom. Na rysunku 2 widać podwyższoną temperaturę na powierzchni izolatora przepustowego, co może wskazywać, że jest on uszkodzony. Z kolei na rysunku 3 widać podwyższoną temperaturę na połączeniu toru prądowego z przepustem izolatora, co może być dowodem na to, że połączenie to jest niepoprawne.


Rys. 2. Termogram (a) oraz zdjęcie (b) transformatora energetycznego o mocy 25 MVA na napięciu 110/15 kV; na termogramie i zdjęciu zaznaczony jest obszar o podwyższonej temperaturze na izolatorze przepustowym


Rys. 3. Termogram (a) oraz zdjęcie (b) transformatora energetycznego o mocy 25 MVA na napięciu 110/15 kV; na termogramie i zdjęciu zaznaczony jest obszar o podwyższonej temperaturze na połączeniu przewodu z izolatorem przepustowym transformatora