OFERTA BADAŃ i POMIARÓW DIAGNOSTYCZNYCH

Mobilne Laboratorium Diagnostyki Transformatorów oferuje Państwu wykonanie następujących badań i pomiarów diagnostycznych:

 • Ocena zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej przy wykorzystaniu metody opartej na analizie odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości (FDS – Frequency Domain Spectroscopy). Pomiary wykonujemy przy użyciu systemów pomiarowych IDA 200 firmy PROGRAMMA oraz IDAX 300 firmy PAX Diagnostics. Zakres częstotliwości obu systemów 0,1 mHz – 1 kHz. Interpretacja wyników jest wspomagana programem firmowym oraz własnym oprogramowaniem opartym na bogatej bazie danych. [więcej]
 • Ocena zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej transformatora przy użyciu miernika napięcia powrotnego (RVM - Recovery Voltage Meter) firmy TETTEX. Analizy wyników dokonujemy z użyciem własnego oprogramowania opartego na wykorzystaniu bardzo bogatej bazy danych. [więcej]
 • Pomiar zawartości wody w izolacji celulozowej oraz w oleju w oparciu o reakcję Karla Fischera. Do badania wykorzystywane jest urządzenie do miareczkowania automatycznego metodą wolumetryczną - model TitroLine KF firmy Schott. [więcej]
 • Badanie układów izolacyjnych z użyciem spektroskopii dielektrycznej przy wysokim napięciu (30 kV). Możliwość wyznaczania współczynnika strat dielektrycznych (50 Hz) oraz tangensa kąta strat i pojemności w zakresie częstotliwości 0,001 – 100Hz.[więcej]
 • Detekcja, identyfikacja, lokalizacja i monitoring on-line wyładowań niezupełnych występujących w izolacji urządzeń elektroenergetycznych (transformatory dużych mocy, turbogeneratory, GIS/GIL) przy wykorzystaniu metody emisji akustycznej w trybie on-line (bez konieczności wyłączania badanego urządzenia) zgodnie z IEEE Guide for the Detection and Location of Acoustic Emissions from Partial Discharges in Oil-Immersed Power Transformers and Reactors. Pomiar wykonywany jest przy użyciu wąsko- i szerokopasmowych przetworników akustycznych firmy PAC Acoustic. [więcej]
 • Pomiar wyładowań niezupełnych występujących w izolacji urządzeń elektroenergetycznych przy wykorzystaniu metody elektrycznej (zgodnie z normą IEC 60270). Dysponujemy systemem pomiarowym PD Smart firmy LEMKE DIAGNOSTICS. Pomiary możliwe przy niskim poziomie zakłóceń w obszarze badanego urządzenia.[więcej]
 • Detekcja odkształceń uzwojeń transformatora przy wykorzystaniu odpowiedzi częstotliwościowej (SFRA – Sweep Frequency Response Analysis) . Pomiary wykonywane są miernikiem M5200 firmy DOBLE. Zakres częstotliwości: 10 Hz–25 MHz. Pomiar przy napięciu 20V. [więcej]
 • Analiza gazów rozpuszczonych w oleju (DGA – Dissolved Gas Analysis) przy wykorzystaniu odpowiedzi częstotliwościowej. Do badania wykorzystywany jest chromatograf gazowy model 8610C TOGA firmy SRI Instruments. [więcej]
 • Pomiary termowizyjne z użyciem kamery V-20 firmy VIGO. Zakres pomiarowy -20 – 50°C (rozdzielczość 0,05°C), zakres 50 – 200°C (rozdzielczość 0,5°C). [więcej]
 • Pomiary rezystancji izolacji [więcej]
 • Pomiary natężenia pola elektrycznego i magnetycznego [więcej]
 • Pomiary zakłóceń radioelektrycznych [więcej]
 • Pomiary średniego stopnia polimeryzacji papieru [więcej]
 • Pomiary liczby kwasowej oleju [więcej]
 • Spektrofotometria [więcej]